Buurt- en Welzijnswerk

In onze relatief kleine buurt zijn er talloze mogelijkheden om buurtinitiatieven te ontplooien, bij aan te haken en organisaties om te benaderen met vragen over persoonlijke, sociale of maatschappelijke omstandigheden:

Zijn we iets vergeten? Suggesties zijn altijd welkom. 

Boloboost

Boloboost is een platform van en voor bewoners van Bos en Lommer (Bolo). Doel is om van onze buurt in alle opzichten een fijne buurt te maken om te wonen, te werken, te winkelen en te spelen. Met Boloboost delen we ideeën, informeren we over concrete plannen en activiteiten, en vragen we hulp om deze uit te voeren.

Burennetwerk

Het Burennetwerk koppelt buren aan elkaar om te helpen met eenvoudige en flexibele hulp. Ben jij ook een goede buur? Schrijf je dan in en help je buren. Doe wat je wilt, op je eigen tijd en in je eigen buurt!

Jongeren Service Punt

Het Jongeren Service Punt (JSP) is een informatiepunt voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar die wonen in Amsterdam West. Wij helpen de jongeren bij vragen over school, stage, werk en vrije tijd. Het JSP organiseert regelmatig workshops en trainingen.

Jongerencentrum MGT

Jongerencentrum MGT is een sociaal educatieve organisatie die zich richt op de integratie en emancipatie van jongeren in de Nederlandse samenleving. Zij doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt.

Amstelring

Amstelring is de organisatie voor zorg aan huis en verpleegd wonen in Amsterdam en de regio Amstelland-Meerlanden. U kunt bij Amstelring terecht voor verpleging, verzorging en diensten aan huis.

Speelgoedbank Amsterdam

Speelgoedbank Amsterdam, Bos en Lommerweg 361, zamelt nieuw en tweedehands speelgoed in om te geven aan kinderen in en rond Amsterdam van wie de ouders of verzorgers geen financiële middelen hebben om speelgoed te kopen.  Heeft u een Voedselbankpas en inwonende kinderen tot 10 jaar? Dan kunt u bij Speelgoedbank Amsterdam gratis speelgoed komen halen.  Speelgoed komen brengen kan ook. Kijk in de Agenda of op Speelgoedbankamsterdam.nl voor de data van speelgdaoed haal- en inzameldagen. Volg de Speelgoedbank ook op Facebook