Nieuw bestemmingsplan Kolenkitbuurt – 19 juli inloopavond

Stadsdeel West heeft voor de Kolenkitbuurt en de Laan van Spartaan een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het oude dateert alweer uit 2007. In het bestemmingsplan staan regels voor het gebruik van de grond en van gebouwen en voor het bouwen van gebouwen. Het Stadsdeel organiseert op 19 juli een inloopavond om het plan aan de bewoners voor te leggen. Bewoners kunnen hun reactie geven en medewerkers van het Stadsdeel lichten het plan toe. Ook komt tijdens de inloopavond de vervanging van de (ondergrondse) afvalcontainers in de Kolenkitbuurt en Laan van Spartaan aan de orde. De inloopavond is op woensdag 19 juli van 19.00 tot 21.00 uur in buurtcentrum B.A.C.K. aan Bos en Lommerweg 361. Het bestemmingsplan is ook in te zien op www.amsterdam.nl/kolenkitbuurt. Tot 23 augustus kan er worden...

Infoavond over hotelplannen New Kit

Er is bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor de realisatie van een hotel in de New Kit, de in het oog springende woontoren aan de Bos en Lommerweg en het spoor. Bewoners van de New Kit zijn hier al langer van op de hoogte en hebben hun vragen kunnen stellen. Nu is het ook de beurt aan andere omwonenden van de New Kit om zich te laten informeren. Informatieavond De gemeente nodigt alle omwonenden uit voor de informatieavond op dinsdag 25 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in B.A.C.K., Bos en Lommerweg 361. Kom langs als u meer weten over de hotelplannen voor de New Kit. Eerder besproken punten met de bewoners van het complex leest u...

Onthulling kleurrijke muurschildering Borstblok op 19 juni

‘Een boodschap van duurzaamheid  op een kleurrijke en levendige manier uitgedragen’, daarvoor staat de muurschildering op het Borstblok in het Zuidelijk Veld van de Kolenkitbuurt, die op zondag 19 juni feestelijk wordt onthuld. Iedereen is welkom tussen 12.15 en 13.00 uur. Duurzaamheid De muurschildering is gemaakt in opdracht van het Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie West. Aanleiding was de transformatie van de voorbeeldwoning in het Borstblok op de Woutertje Pietersestraat 40-III naar een Nul-op-de-meter woning. Door deze transformatie werd de voorbeeldwoning  zeer energie-efficiënt: als alle berekeningen juist zijn heeft de bewoner geen rekening voor energieverbruik. Een voorbeeld bij uitstek van duurzaamheid. De muurschildering draagt de belangrijke duurzaamheidsboodschap van de woning én van het gehele Borstblok, op een kleurrijke en levendige manier uit. Street Art Museum Amsterdam vond de Braziliaanse kunstenaar Angelo Campos bereid om de gemeentelijke opdracht uit te voeren. Angelo is een politiek geëngageerde kunstenaar die zijn kunst gebruikt om de sociale problemen onder de aandacht te brengen en waar mogelijk te verhelpen. Meer informatie: http://www.favelapainting.com Bij de onthulling op zaterdag 19 juni tussen 12.15 en 13.00 uur zijn onder andere Gerolf Bouwmeester, voorzitter Dagelijks Bestuur stadsdeel West en de kunstenaar zelf aanwezig. Street Art Museum Amsterdam zorgt voor de feestelijke organisatie.  ...

Sluit aan bij de Nationale Herdenking in Bos en Lommer

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. In Bos en Lommer vindt om 19.30 uur een herdenkingsceremonie plaats bij het monument van ‘de Zittende Vrouw’. Wie wil kan vanuit de Kolenkitbuurt om 19.10 uur meelopen naar het monument vanaf B.A.C.K., Bos en Lommerweg 361. Meer informatie vindt u in de...

Vraag over de buurt? Kom 8 februari naar het spreekuur

Heeft u vragen of ideeën over de Kolenkitbuurt? Of over Bos en Lommer in het algemeen? Kom dan naar het maandelijkse spreekuur van Jeroen van Berkel, bestuurder van stadsdeel West. Om  maandag 8 februari is hij aanwezig in het Beheerkantoor, Bos en Lommerweg 359 van opnieuw van 17.00 tot 18.00 uur. Meer weten? Kijk op de website van Amsterdam...