Gea

30 juli Koelkit Fase 1 in verkoop

  • door

Koel Kit Fase 1 gaat in verkoop. Koel Kit is het renovatieproject van woningcorporatie Rochdale van in totaal 154 woningen in het Zuidelijk Veld van de Kolenkitbuurt. De renovatie van de eerste appartementen en maisonnettes is sinds het voorjaar in volle gang. Op 30 juli start de verkoop.

De Financiële Salon: voor vragen over geld

  • door

Hoe houd je een goede administratie bij? Welke financiële regelingen zijn er voor mensen met een lager inkomen? Welke verzekering past bij mij? Bij de ‘Financiële Salon’ van ABC-Alliantie Welzijn kunt u elke maandag- en donderdagochtend terecht met uw vragen over geld.

Oplevering ‘Koelkit’ begin 2017

  • door

Woningcorporatie Rochdale meldt op de ‘Koelkit’-website dat ze de eerste fase van het project in het eerste kwartaal van 2017 verwacht op te leveren.

Onthulling kleurrijke muurschildering Borstblok op 19 juni

  • door

‘Een boodschap van duurzaamheid op een kleurrijke en levendige manier uitgedragen’, daarvoor staat de muurschildering op het Borstblok in het Zuidelijk Veld van de Kolenkitbuurt, dat op zondag 19 juni feestelijk wordt onthuld. Iedereen is welkom tussen 12.15 en 13.00 uur.

Spoedige realisatie muurschildering ‘Borstblok’

  • door

Tijdens het bewonersoverleg van maandag 23 mei jl. is een muurschildering (foto) gepresenteerd die zeer waarschijnlijk binnenkort een plaats krijgt op het ‘Borstblok’ van de Kolenkitbuurt, hoek Bos en Lommerweg – Burgemeester de Vlugtlaan.

West Beweegt Buiten!

  • door

‘West Beweegt’ organiseert van 23 mei t/m 1 juli 2016 tal van sportieve, naschoolse activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. In alle buurten van Amsterdam West kunnen zij kennismaken en lekker hun energie kwijt in allerlei leuke sporten, óók in de Kolenkitbuurt.

Kolenkit Leeft!-buurtfeest: wie helpt mee?

  • door

Ook dit jaar vieren de bewoners dat de ‘Kolenkit leeft’. En omdat dit jaar de bouw start van het prachtige nieuwe complex op het Jan van Schaffelaarplantsoen: ‘Rapsody in West’ (zie: de Kolenkit Vernieuwt!) combineren we het feest met deze start.